Slovene-English Dual Text: Sanjava Hobotnica

By , 15 Apr 2020, 16:38 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Sanjava Hobotnica Screenshot

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Sanjava hobotnica in njene barve

A dreaming octopus and its colors

Written by Urša Adamič,, translated by JL Flanner & G Translate

Ali si lahko predstavljaš, da bi se tvoja barva kože spreminjala, medtem ko spiš?

Can you imagine your skin colour changing while you sleep?

Znanstveniki so posneli neverjetno prelivanje barv po telesu hobotnice, medtem ko spi. Prijetno in pomirjujoče jo je opazovati v teh nenavadnih časih.

Scientists have filmed the incredible flood of colour all over an octopus' body while it sleeps. It is enjoyable and reassuring to see her in these strange times.

Ali morda sanja? Ne vemo. O tem lahko le ugibamo.

Or maybe it’s dreaming? We do not know. We can only guess about that.

Obdobje, ko ponoči sanjamo, traja uro in pol do dve uri. Med spanjem naše telo prehaja skozi različne faze in tudi sanjamo v različnih fazah.

The period when we dream at night lasts an hour and a half to two hours. During sleep, our body goes through different phases, and we also dream in different phases.

Najbolj intenzivne sanje, ki si jih tudi najbolje zapomnimo, doživimo v fazi REM. Kratica pomeni hitro premikanje oči, ki je značilno za čas, ko sanjamo.

The most intense dreams, which we also remember best, are experienced in the REM phase. This acronym means rapid eye movement, which is typical of the time when we dream.

Raziskovalci so na različne načine preverili, če živali med spanjem tudi sanjajo. Iskali so fazo REM. Izkazalo se je, da večina sesalcev in ptic sanja, fazo REM so zabeležili tudi pri nekaterih plazilcih, medtem ko velja, da dvoživke in ribe ne sanjajo.

Researchers have found in various ways that animals also dream when sleeping. They were looking for the REM phase. It turns out that most mammals and birds dream, and the REM phase has also been recorded in some reptiles, while amphibians and fish do not dream.

Kaj pa nevretenčarji, med katere uvrščamo tudi hobotnice? V eni od raziskav so znanstveniki sicer prikazali, da tudi sipe med spanjem spreminjajo barvo kože. To bi lahko pomenilo, da sanjajo.

What about invertebrates, which include octopuses? In one study, scientists found that cuttlefish also change skin colour during sleep. It could mean they are dreaming.

Kljub raziskavam še vedno ni jasno, ali živali sanjajo v slikah in zvokih, tako kot mi, ali kako drugače. Žal nam tega verjetno nikoli ne bodo mogle povedati.

Despite research, it is still unclear whether animals dream in pictures and sounds, just like us, or otherwise. Unfortunately, they will probably never be able to tell us.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.