TikTok Bo Morda Res Ukinjen, a Če Že, Za Zdaj Le v ZDA

By , 23 Jul 2020, 19:54 PM How to Slovenia
TikTok Bo Morda Res Ukinjen, a Če Že, Za Zdaj Le v ZDA pikist.com CC-by-0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

TikTok bo morda res ukinjen, a če že, za zdaj le v ZDA

TikTok may really be banned, but if so, for now only in the US

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Med tiktokerji se je razširila novica, da bodo priljubljeno družbeno omrežje TikTok kar ukinili. Menda naj bi to zahteval predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump.

News spread among tiktokers that the popular social network TikTok will be banned. Presumably, this was demanded by the President of the United States of America, Donald Trump.

Te je zaskrbelo, da ne boš več mogla spremljati priljubljenih tiktokerjev?

Worried that you won't be able to follow your favorite tiktokers anymore?

Brez skrbi. Donald Trump lahko vpliva le na dogajanje v Združenih državah Amerike.

No worries. Donald Trump can only influence what is happening in the United States.

Trump razmišlja, da bi TikTok ukinil, ker trdi, da ta ogroža nacionalno varnost, saj je TikTok v lasti kitajskega podjetja. Kitajska vlada naj bi tako imela dostop do številnih podatkov uporabnikov TikToka.

Trump is considering banning TikTok because he claims it threatens national security, as TikTok is owned by a Chinese company. The Chinese government is thus said to have access to the data from TikTok users.

Strokovnjaki pravijo, da ni čisto tako, je pa res, da so imeli v podjetju ByteDance težave z varovanjem podatkov in z varnostjo na spletu.

Experts say that's not quite the case, but it's true that ByteDance had problems with data protection and online security.

Res je tudi, da aplikacija zbira veliko podatkov. A tudi druga družbena omrežja zbirajo veliko podatkovčeprav manj kot TikTok. In znano je, da tuje države zlorabljajo tudi Facebook in Twitter.

It’s also true that the app collects a lot of data. But other social networks also collect a lot of data, although less than TikTok. And it’s also known that foreign countries abuse Facebook and Twitter.

Kljub temu pa velja biti na nekaj stvari pozoren, če uporabljaš aplikacijo. Na TikToku se obnašaj, kot se v resničnem življenju.

However, there are a few things to keep in mind when using the app. On TikTok, behave like you do in real life.

Preveri nastavitve zasebnosti, denimo glede lokacije in dovoljenja za dostop do različnih osebnih podatkov.

Check your privacy settings, such as location and permission to access various personal information.

Ne verjemi vsemu, kar vidiš, in novice raje preveri v verodostojnih medijih za otroke, ki jim lahko zaupaš, denimo v Časorisu.

Don’t believe everything you see, and rather check the news in credible media for kids you can trust, like in Časoris.

Če o nečem nismo pisali, to morda pomeni, da ni res ali da se ni zgodilo.

If we haven’t written about something, it may mean it’s not true or that it didn’t happen.

Lahko se zgodi, da kakšno novico spregledamo. V takem primeru nas opozori na to, še posebej, če te zanima kaj več o tej novici ali če imaš kakšno vprašanje, ki je povezano z njo. Nam lahko svoje vprašanje pošlješ na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in poskusili bomo poiskati odgovor nanj.

We may overlook some news. In such a case, let us know, especially if you are interested in more about this news or if you have any questions related to it. In such a case, you can send your question to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and we will try to find the answer.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.