Slovene-English Dual Text: Netopirji v Samoizolaciji

By , 13 Dec 2020, 22:34 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Netopirji v Samoizolaciji Wikipedia

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Netopirji v samoizolaciji

Bats in self-isolation

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Ne samo ljudje, tudi vampirski netopirji se ob slabem počutju samoizolirajo. Tako je pokazala nedavno objavljena raziskava.

Not only people, but also vampire bats self-isolate when they feel unwell. So a recent study showed.

Vampirski netopirji živijo v kolonijah v Srednji in Južni Ameriki. Ponoči priletijo iz svojih prenočišč in s posebnimi čutili iščejo svoj plen.

Vampire bats live in colonies in Central and South America. At night, they fly in from their homes and search for their prey with special senses.

Prehranjujejo se s krvjo krav, prašičev, konjev in ptic, zelo redko ugriznejo človeka. So zelo družabne živali. Če so kakšni netopirji v koloniji lačni, jih drugi nahranijo v zameno za negovanje, so odkrili znanstveniki.

They feed on the blood of cows, pigs, horses and birds, and very rarely bite a human. They are very social animals. If some bats in the colony are hungry, others feed them in exchange for grooming, scientists have discovered.

»V laboratoriju smo pri netopirjih v ujetništvu že pokazali, da bolni netopirji redkeje negujejo druge in izvajajo manj kontaktnih klicev. Zdaj pa nas je zanimalo, kako se obnašajo v naravnem okolju,« je povedal Gerald G. Carter, eden od avtorjev raziskave.

“In the laboratory, we have already shown in captive bats that sick bats are less likely to care for others and make fewer contact calls. Now we were interested in how they behave in the natural environment,” said Gerald G. Carter, one of the authors of the study.

Tokrat so raziskovalci iz enotne kolonije navadnih vampirskih netopirjev, ki živijo na območju države Belize v Srednji Ameriki, vzeli 31 samic.

This time, researchers took 31 females from a single colony of common vampire bats living in the Central American state of Belize.

Šestnajstim so vbrizgali molekulo, ki jim je sprožila slabo počutje. Petnajstim pa so dali placebo, torej so jim dali odmerek brez učinka.

Sixteen were injected with a molecule that made them feel unwell. Fifteen were given a placebo, so they were given an injection with no effect.

Vse so opremili z majčkenimi računalniškimi nahrbtniki, nič večjimi od kovanca za en cent. S senzorji bližine v njih so spremljali stike med njimi.

They were all equipped with tiny computer backpacks no larger than a one-cent coin. The proximity sensors in these monitored the contacts between them.

Nato so jih spustili nazaj v naravo in opazovali, kako se premikajo. Nekaj ur kasneje je cepivo začelo delovati in dobili so občutek, da so zboleli.

They then dropped them back into nature and watched them move. A few hours later, the injection started working and they got the feeling that they were sick.

Občutek bolezni je zelo spremenil njihovo vedenje.

The feeling of illness greatly changed their behaviour.

Slabotni netopirji so manj pogosto prihajali v stik z drugimi v koloniji, držali so se bolj zase ali pa so se družili le z drugimi obolelimi.

Sick bats were less likely to come into contact with others in the colony, kept more to themselves, or socialized only with other sufferers.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.