Slovene-English Dual Text: Shod za Življenja

By , 31 Mar 2018, 08:12 AM How to Slovenia
Parkland shooting survivor Emma Gonzalez Parkland shooting survivor Emma Gonzalez The March For Our Lives Facebook page

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

Mladi Američani na shodu za življenja

Young Americans at The March for Our Lives

By Mojca Štruc and translated by JL Flanner

V šoli se pri pouku ponavadi učite matematiko in slovenščino. Včasih pa imate poseben dan, ko vam učitelji pokažejo, kako ravnati, če pride do požara ali potresa.

At school, you usually learn mathematics and Slovene. Sometimes, however, you have a special day when teachers show you how to deal with a fire or earthquake.

Tudi otroci v Združenih državah Amerike imajo take vaje. Ampak ameriški otroci se ne učijo le, kaj narediti, če pride do požara ali potresa. Učijo se tudi, kako naj ravnajo, če na šoli pride do streljanja.

Children in the United States also have such exercises. But American children do not just learn what to do if there is a fire or earthquake. They also learn how to behave when a shooting occurs at school.

V Sloveniji se zavedamo, da orožje povzroči ogromno trpljenja. Kdor ga želeli kupiti, potrebuje številna potrdila in dokazila.

In Slovenia we are know that firearms can cause immense suffering. Anyone who wants to buy one needs a number of certificates and documents.

Drugače pa je v ZDA. Tam imajo v ustavi zapisano neodtujljivo pravico do posedovanja strelnega orožja. To pomeni, da njihovi najpomembnejši zakoni dajejo vsakemu pravico, da kupi, ima in uporablja orožje.

It's different in the US. There is an inalienable right to possess firearms in the Constitution. This means that their most important laws give everyone the right to buy, possess and use such weapons.

Toda orožje je nevarno. Na eni od srednjih šol na Floridi je na Valentinovo nekdanji učenec streljal na sošolce in učitelje. Poškodoval je 32 ljudi; 17 jih je umrlo.

But firearms are dangerous. At one high school in Florida, a former pupil fired at schoolmates and teachers on Valentine's Day. Thirty-two people were injured, and 17 died.

Streljanje na Floridi ni bil osamljen dogodek. Samo letos se je v ZDA zgodilo že 32 napadov z orožjem, pri čemer je umrlo 59 ljudi

This shooting in Florida was not an isolated event. Only this year, there have been 32 such incidents in the US, with 59 people dead.

Mladi Američani pravijo, da imajo tega dovolj. Nočejo več živeti v strahu, zato zahtevajo zakone, ki bodo omejili nakup in uporabo orožja

Young Americans say they have had enough. They do not want to live in fear anymore, so they are demanding that the law will change to limit the purchase and use of firearms.

Minulo soboto so se odpravili v glavno mesto Washington, kjer so se zbrali na največjem shodu doslej. Poimenovali so ga Shod za življenja. Skoraj milijon ljudi je prisluhnilo številnim govorcem, tudi mladim iz šole na Floridi, kjer je prišlo do zadnjega streljanja.

Last Saturday they went to the capital, Washington DC, where they gathered at the biggest protest ever. It was called The March for Our Lives. Almost a million people listened to many speakers, including young people from Florida, where the latest shooting took place.

Shodi so potekali še v drugih ameriških mestih in drugod po svetu.

Rallies were also held in other US cities and elsewhere in the world.

Protestniki so odgovornim sporočili, da bodo vztrajali, dokler ne bodo sprejeli ukrepov, ki bodo preprečili množično streljanje v šolah.

The protesters said that they will continue until more is done to prevent mass shootings in schools.

»To je šele začetek,« so zapisali na Twitterju.

"This is just the beginning," they wrote on Twitter.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.