Slovene-English Dual Text: Kaj Že Vemo O Bodoči Vladi?

By , 09 May 2022, 15:23 PM How to Slovenia
The results The results Wikipedia CC-by-0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Kaj že vemo o bodoči vladi?

What do we already know about the future government?

Written by Sandra Hanžič, translated by JL Flanner & G Translate

Od volitev sta minila skoraj dva tedna in kaj kmalu po znanih izidih so se med strankami začela pogajanja o novi vladi.

Almost two weeks have passed since the elections and soon after the results were known, negotiations on a new government began between the parties.

Predsednik zmagovite stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je napovedal, da jo bodo sestavili v rekordnem roku.

The president of the winning Freedom Movement party, Robert Golob, has announced that it will be assembled in record time.

To pomeni, da jo namerava oblikovati še hitreje, kot je to leta 1990 uspelo Lojzetu Peterletu – za to je potreboval pičlih 34 dni.

This means that he intends to put it together even faster than Lojze Peterle managed in 1990 - it took him just 34 days.

Kdo bo sodeloval v Golobovi vladi?

Who will participate in Golob's government?

V državni zbor so se poleg Gibanja Svoboda uvrstili še SDS, NSi, SD in Levica, a sta vabilo na pogajanja dobili le zadnji dve stranki.

In addition to the Freedom Movement, the SDS, NSi, SD and Levica also joined the National Assembly, but only the last two parties were invited to the negotiations.

Tri ministrska mesta bo tako predvidoma dobila Levica, štiri SD, vse ostale pa Gibanje Svoboda. Kakšno bo končno število ministrstev, še ni znano, vemo pa že, da jih bo več, kot jih je sedaj.

Three ministerial posts are expected to be won by Levica, four by the SD, and all others by the Freedom Movement. It is not yet known what the final number of ministries will be, but we already know that there will be more than there are now.

Verjetno bodo nekatera na novo oblikovali ter odprli štiri nova, je včeraj po koalicijskih usklajevanjih povedal Golob.

Some will probably be reorganized and four new ones opened, Golob said yesterday after a coalition coordination meeting.

“Prepričan sem, da živimo v časih, ko bomo morali začeti izvajati spremembe, ker nas k temu priganja čas. Sprememb pa, ne da v to nekaj vložiš, ne moreš izvajati niti v politiki.”

“I am convinced that we are living in a time when we will have to start implementing change, because time is pushing us to do so. But you can't make changes in politics without investing in it.”

Izpostavil je, da se bo njegova vlada posebej posvetila podnebni politiki, medgeneracijski solidarnosti, digitalizaciji in regionalnemu razvoju.

He pointed out that his government would pay special attention to climate policy, intergenerational solidarity, digitalization and regional development.

Katera ministrstva bo dobila katera stranka, bomo izvedeli v sredo. Takrat bo znano tudi, kdo so kandidati in kandidatke za njihovo vodenje.

We will find out on Wednesday which ministries will get which party. At that time, it will also be known who the candidates for leading them are.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.