Ljubljana related

28 Aug 2020, 08:52 AM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Koš v zadnji sekundi

Basket in the last second

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Najbrž ni mladega košarkarja, ki ne bi sanjal teh sanj: vznemirjeni navijači odštevajo zadnje sekunde na najpomembnejši tekmi v karieri, tvoje moštvo izgublja za točko ali dve, žoga prileti v tvoje roke, stečeš, zajameš sapo, vržeš in zadeneš odločilni koš.

There’s probably no young basketball player who wouldn’t dream these dreams: excited fans count down the last seconds of the most important game of your career, your team is losing by a point or two, the ball lands in your hands, you run, catch your breath, throw and score the deciding basket.

Iz takih sanj so narejeni filmi.

Movies are made from such dreams.

In take sanje so uresničile enemu najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, enaindvajsetletnemu Luki Dončiću, na četrti tekmi spopada med moštvom Dallas Mavericks in nasprotnikom LA Clippers.

And such a dream came true for one of the best Slovenian basketball players of all time, twenty-one-year-old Luka Dončić, in the fourth game of the clash between the Dallas Mavericks and the LA Clippers.

Luka je svoje moštvo, ki je med tekmo zaostajalo že za 21 točk, z odločilnim metom v zadnji sekundi podaljška popeljal do druge zmage v uvodnem krogu končnice lige NBA.

Luka led his team, which was already 21 points behind during the game, with a decisive throw in the last second of extra time to the second victory in the opening round of the NBA playoffs.

Žoga je njegove roke zapustila tik pred koncem tekme in padla v koš, ko je bila tabla že rdeča.

The ball left his hands just before the end of the match and fell into the basket when the board was already red.

Izid med obema moštvoma je sedaj izenačen, obe ekipi sta nanizali dve zmagi.

The result between the two teams is now equal, both teams have scored two wins.

Luka Dončić je tako odigral najboljšo tekmo v ligi NBA in to kljub temu, da si je slaba dva dni pred nastopom zvil levi gleženj.

Luka Dončić thus played the best game in the NBA league, despite the fact that less than two days before the performance he twisted his left ankle.

Zaradi zvina je predčasno končal tretjo tekmo uvodnega kroga končnice lige NBA. Pred vrnitvijo na igrišče je menil, da najbrž ne bo mogel igrati na vso moč. A nato je vendarle dosegel 43 točk, nanizal 17 skokov in 13 podaj. Dallas je tako premagal moštvo iz Los Angelesa z rezultatom 135:133.

Due to the sprain, he ended the third game of the opening round of the NBA playoffs prematurely. Before returning to the field, he felt that he would probably not be able to play at full strength. But then he still scored 43 points, scored 17 rebounds and 13 assists. Dallas thus defeated the team from Los Angeles with a score of 135: 133.

»Ko sem zadel za zmago in so vsi fantje poleteli proti meni, sem se počutil kot v nebesih,« je dejal Luka Dončić.

"When I scored for the victory and all the guys flew towards me, I felt like in heaven," said Luka Dončić.

Njegov met je drugi najdaljši v končnici lige, ki je v zadnjem trenutku odločil izid tekme.

His throw is the second longest in the league playoffs, deciding the outcome of the match at the last moment.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

20 Aug 2020, 16:28 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Zbogom, ledena plošča!

Goodbye, ice sheet!

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Še zadnja nedotaknjena ledena plošča na kanadskem severu je izgubila skoraj polovico svoje površine in se zrušila v morje.

The last untouched ice sheet in the Canadian north lost almost half of its surface and crashed into the sea.

»Nadpovprečne temperature zraka, vetrovi blizu obale in učinki odprtega morja so recept za odlom ledene plošče,« je dogodek na Twitterju komentirala kanadska služba za spremljanje stanja ledu (Canadian Ice Service).

"Above-average air temperatures, winds near the coast and the effects of the open sea are the recipe for breaking the ice sheet," the Canadian Ice Service commented on the event on Twitter.

Novica žal ni nepričakovana. Arktiko, območje med severnim tečajem in severnim tečajnikom, je tudi to poletje zajel vročinski val in po njej pustošijo številni gozdni požari. V sibirskem mestu Verhojansk so leta 1892 namerili najnižjo temperaturo na severni polobli, minus 68 stopinj Celzija. 20. junija letos pa so v do zdaj najhladnejšem naseljenem kraju na svetu zabeležili rekordno temperaturo: 38 stopinj Celzija. To je kar 18 stopinj več, kot je najvišja povprečna junijska dnevna temperatura.

Unfortunately, the news is not unexpected. The Arctic, the area between the North Pole and the North Circle, has also been hit by a heatwave this summer and is ravaged by numerous forest fires. In the Siberian city of Verkhoyansk, the lowest temperature in the northern hemisphere, -68° Celsius, was measured in 1892. On June 20 this year, a record temperature was recorded in the coldest inhabited place in the world so far: 38° Celsius. That’s as much as 18 degrees more than the highest average June daily temperature.

Julija je bilo arktičnega morskega ledu najmanj v zadnjih 40 letih. Območje večnega ledu se zadnjih 30 let segreva dvakrat hitreje od globalnega povprečja. Naraščajoče temperature talijo arktični morski led. Odprta voda, ki pri tem nastane, pa vpije še več sončnih žarkov, kar še bolj ogreje Arktiko. In začaran krog je sklenjen.

In July there was the smallest amount of Artic sea ice for the last 40 years. The permafrost has been warming twice as fast as the global average for the past 30 years. Rising temperatures are melting Arctic sea ice. The resulting open water absorbs even more sunlight, further warming the Arctic. And the vicious cycle is closed.

A ne talijo se samo mogočne ledene plošče in ledeniki, topi se permafrost, trajno zamrznjena tla, v katerih se skrivajo tudi do sto tisoč let stari virusi in bakterije. Kaj bi se zgodilo, če bi se odmrznili povzročitelji kakšnih starih nalezljivih bolezni? Temu problemu v času pandemije novega koronavirusa znanstveniki namenjajo veliko pozornosti. 

But it's not just mighty ice sheets and glaciers that are melting, permafrost is melting – permanently frozen soils that contain viruses and bacteria that are up to a hundred thousand years old. What would happen if the causes of some old infectious diseases thawed? Scientists are paying close attention to this problem during the new coronavirus pandemic.

»Bakterije lahko preživijo dolgo časa, to je v znanstvenih krogih sprejeto dejstvo. Vprašanje je le, kako dolgo. Milijon let? Petsto tisoč let? Petdeset tisoč let?« se za Unearthed sprašuje virolog Jean Michel Claverie.

“Bacteria can survive for a long time, this is a fact accepted in scientific circles. The question is just how long. A million years? Five hundred thousand years? Fifty thousand years? ”Asks virologist Jean Michel Claverie for Unearthed.

Če bo šlo tako naprej, na Arktiki leta 2050 ne bo več ledu.

If it goes on like this, there will be no more ice in the Arctic in 2050.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

12 Aug 2020, 17:26 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Eksplozija v Libanonu

Explosion in Lebanon

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Bejrut, glavno mesto Libanona, je prizadela huda nesreča. V torkovi eksploziji je umrlo najmanj 137 oseb, 5.000 ljudi je ranjenih, 300.000 meščanov pa je izgubilo streho nad glavo.

Beirut, the capital of Lebanon, was hit by a severe disaster. Tuesday's blast killed at least 137 people, injured 5,000 and left 300,000 citizens homeless.

V času eksplozije je bil v Bejrutu tudi znani slovenski borec za človekove pravice Tomo Križnar. Za dnevnik RTV SLO je povedal: »Poblisknilo je tako, kot gledamo v filmih ob jedrskih eksplozijah … Prišlo je v dveh valovih, naenkrat je vse ven zmetalo, potem nas je zagrnila črna noč …«

At the time of the explosion a well-known Slovenian human rights activist was also in Beirut, Tomo Križnar. He told the daily RTV SLO: “It flashed the way we see in movies during nuclear explosions… It came in two waves, suddenly everything was blown out, then we were enveloped in a black night…”

Kaj se je zgodilo?

What happened?

Zaradi neprimernega skladiščenja je v bejrutskem pristanišču razneslo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga pred leti zasegli na neki ladji. Amonijev nitrat se uporablja kot gnojilo in razstrelivo.

Due to improper storage, 2,750 tonnes of ammonium nitrate, seized on a ship years ago, exploded in the port of Beirut. Ammonium nitrate is used as a fertilizer and explosive.

Mesto je močno poškodovano. »Bejrut potrebuje hrano, Bejrut potrebuje obleke, hiše, material za gradnjo hiš. Bejrut potrebuje prostor za begunce,« pravi bejrutski guverner Marvan Abud.

The city is badly damaged. “Beirut needs food, Beirut needs clothes, houses, materials to build houses. Beirut needs space for refugees, ”says Beirut Governor Marvan Abud.

Številne države, organizacije in posamezniki so poslali na pomoč letala z reševalci, zdravstvene delavce in zdravstveno opremo.

Many countries, organizations and individuals have sent planes to the rescue with paramedics, medical staff and medical equipment.

Tragedija v mestu, ki je v zadnjih petdesetih letih doživelo več uničevalnih vojn, je opomnik, kako hude posledice imata lahko malomarnost in brezbrižnost oblasti pri zagotavljanju varnosti ljudem.

The tragedy in a city that has experienced several devastating wars in the last fifty years is a reminder of how severe the effects can be of the negligence and indifference of the authorities in ensuring the safety of the people.

Bejrutska eksplozija je »nedvomno ena največjih nejedrskih eksplozij v zgodovini«, so sporočili britanski strokovnjaki. Imela je približno desetino eksplozivne moči jedrske bombe, ki so jo ZDA med drugo svetovno vojno, 6. avgusta 1945, odvrgle na japonsko mesto Hirošima. Takoj je umrlo 80.000 ljudi, na desettisoče pa jih je umrlo kasneje zaradi izpostavljenosti sevanju.

The Beirut explosion is "arguably one of the largest non-nuclear explosions in history," British experts said. It had about a tenth of the explosive power of a nuclear bomb dropped by the U.S. on the Japanese city of Hiroshima during World War II on August 6, 1945. Eighty thousand people died instantly, and tens of thousands later died from radiation exposure.

Ob 8.15 po krajevnem času, natanko 75 let po eksploziji atomske bombe nad mestom, je včeraj v Hirošimi zadonel bronast zvon miru. Jedrske vojne ne bo nikoli več le, če bo jedrsko orožje popolnoma odstranjeno, je opozoril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

At 8.15 am local time, exactly 75 years after the atomic bomb exploded over the city, a bronze peace bell rang in Hiroshima yesterday. There will never be a nuclear war only if nuclear weapons are completely removed, warned United Nations Secretary-General Antonio Guterres.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

05 Aug 2020, 22:20 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Delfini ne sprejmejo vsakogar za prijatelja

Dolphins do not accept everyone as a friend

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Delfini so izbirčni pri tkanju prijateljskih vezi. Že v času odraščanja previdno tvorijo skupine, v katerih razvijajo spretnosti za življenje.

Dolphins are picky when weaving friendly ties. Already in adolescence, they carefully form groups in which they develop life skills.

V zalivu Shark Bay v Avstraliji delfine opazujejo že trideset let. V nedavno objavljeni raziskavi so znanstveniki razkrili, kako spletajo prijateljske mreže delfini vrste velika pliskavka. 

Dolphins have been observed in Shark Bay, Australia for thirty years. In a recent study, scientists revealed how dolphins of the porpoise species form friendly networks.

Med tretjim in četrtim letom zapustijo varno okolje staršev in se začnejo družiti z vrstniki.

Between the ages of three and four, they leave the safe environment of their parents and begin to socialize with their peers.

Posamezen mladič z eno družbo lahko ostane le nekaj minut, z drugimi pa preživi več časa in med njimi se izoblikujejo tesnejše vezi.

An individual pup can only stay with another for a few minutes, but spends more time with some and closer bonds are formed between them.

»Obdobje odraščanja je lahko priložnost za razvoj socialnih veščin, ki postanejo pomembne v odrasli dobi,« je vedenje mladih delfinov razložila soavtorica raziskave Allison A. Galezo.

“Growing up can be an opportunity to develop social skills that become important in adulthood,” explained co-author Allison A. Galezo of the behaviour of young dolphins.

Vzorci druženja se razlikujejo tudi glede na spol. Samice več časa preživljajo s sorodnicami ali same.

Social patterns also vary by gender. Females spend more time with relatives or alone.

Mladi samci pa tvorijo širšo socialno mrežo. Njihova trajnejša zavezništva so se obdržala tudi v odrasli dobi.

Young males, on the other hand, form a broader social network. Their more enduring alliances were maintained into adulthood as well.

Za samce so zavezništva pomembna zato, ker v skupinah po dva ali trije iščejo samice za parjenje. Za samice delfinov pa je pomembno, da imajo v času skrbi za mladiče dovolj energije in hrane.

For males, alliances are important because they look for females to mate with in groups of two or three. For female dolphins, however, it is important to have enough energy and food while caring for the pups.

Raziskovalci sklepajo, da se pri vrstah, pri katerih pride do spolne zrelosti kasneje v razvoju, oblikujejo bolj zapletene družbene vezi.

Researchers conclude that more complex social bonds are formed in species that reach sexual maturity later in development.

Oblikovanje skupnosti in odnosi med odraščanjem so pri ljudeh še mnogo bolj pestri in manj spolno določeni, kot jih poznajo delfini.

Community formation and relationships during adolescence are in humans even more diverse and less sexually defined than dolphins are familiar with.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

16 Jul 2020, 17:06 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Se bojiš ognjenih črvov?

Are you scared of fireworms?

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Medije v poletnih dneh pogosto preplavljajo novice o nevarnih živalih, ki prebivajo v morju.

The media during summer days is often flooded with news about dangerous animals living in the sea.

Bolj ko je novica zastrašujoča in dramatična, hitreje se širi. V naslovih novinarskih prispevkov se zato rade šopirijo besede, ki ljudi prestrašijo. A običajno so pretirane in celo neresnične.

The more frightening and dramatic the news, the faster it spreads. In the headlines of journalists’ articles, therefore, they like to show off words that frighten people. But they are often exaggerated and even untrue.

Te je že srečala novica o invaziji ognjenih črvov, ki na kopalce prežijo v Jadranskem morju? O njih so pisali že lani, ko naj bi eden napadel plavalko, ki je nato potrebovala zdravniško pomoč.

Have you encountered the news about the invasion of fireworms that prey on bathers in the Adriatic Sea? They were written last year when one allegedly attacked a swimmer who then needed medical attention.

Ob natančnem branju in raziskovanju te vrste postane jasno, da ognjeni črvi ne napadajo ljudi. Res pa je, da ni prijetno, če nanje stopimo ali se jih kako drugače dotaknemo.

Upon careful reading and research on this species, it becomes clear that fireworms do not attack humans. It is true, however, that it is not pleasant to step on them or touch them in any other way.

Ognjeni črvi spadajo med mnogoščetince. Ta skupina večinoma morskih živali je ime dobila po številnih ščetinah, ki izraščajo iz njihovega telesa. Premikajo se počasi, veliki so okoli 15 centimetrov in so pod vodo zaradi svoje rdeče barve dobro vidni.

Fire worms are among the polychaetes. This group of mostly marine animals is named after the many bristles that grow out of their bodies. They move slowly, are about 15 centimeters in size and are clearly visible underwater due to their red color.

Prehranjujejo se z drugimi organizmi in rastlinami na morskem dnu, med drugim jedo tudi morske zvezde. Če se počutijo ogrožene, napnejo svoje bele ščetine, ki vsebujejo strup.

They feed on other organisms and plants on the seabed, including starfish. If they feel threatened, they push out their white bristles, which contain poison.

Ščetine lahko predrejo kožo in povzročijo srbečico in pekoč občutek na mestu vboda. Takrat je priporočljivo, da iglice odstranimo z lepljivim trakom in mesto vboda spiramo s hladno morsko vodo. Nato si namestimo v alkohol pomočene obkladke in namažemo s protivnetno kremo.

The bristles can penetrate the skin and cause itching and a burning sensation at the injection site. At that time, it is recommended to remove the needles with adhesive tape and rinse the injection site with cold sea water. Then place compresses soaked in alcohol and apply anti-inflammatory cream.

V nekaterih primerih lahko začutimo tudi slabost in vrtoglavico. Če se po nekaj urah še vedno slabo počutimo, strokovnjaki priporočajo obisk zdravnika.

In some cases, nausea and dizziness may also be felt. If we still feel unwell after a few hours, experts recommend a visit to the doctor.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

08 Jul 2020, 22:53 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Pisani svet ptic

The colourful world of birds

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Si lahko predstavljaš svet še bolj pisan? V najnovejši raziskavi so pokazali, da kolibriji vidijo tudi ultravijolično svetlobo.

Can you imagine a world even more colourful? Recent research has shown that hummingbirds also see ultraviolet light.

»V primerjavi s kolibriji smo ljudje barvno slepi,« pravi vodja raziskave Mary Caswell Stoddard, profesorica ekologije in evolucijske biologije.

“Compared to hummingbirds, humans are colour-blind,” says research leader Mary Caswell Stoddard, a professor of ecology and evolutionary biology.

Ljudje barve zaznavamo s tremi različnimi receptorji, ki jim rečemo čepki. Z njimi vidimo rdečo, modro in zeleno barvo ter njihove kombinacije. Ptice pa imajo štiri vrste čepkov in poleg osnovnih treh barv vidijo tudi ultravijolično svetlobo.

People perceive color with three different receptors, called cones. With them we see red, blue and green and their combinations. Birds, on the other hand, have four types of cones and, in addition to the basic three colours, also see ultraviolet light.

»To ne pomeni, da ptice vidijo le eno barvo več. Vidijo denimo mešanico ultravijolične in rdeče ali pa ultravijolične in modre barve,« nadaljuje Stoddardova. 

“That doesn’t mean birds only see one colour more. They see, for example, a mixture of ultraviolet and red or ultraviolet and blue, ”Stoddard continues.

Za raziskavo so pripravili dve hranilnici: v eni so imeli kolibriji na voljo navadno, v drugi pa sladkano vodo.

Two reservoirs were prepared for the study: in one, hummingbirds had plain water available, and in the other, sweetened water.

Nad vsako hranilnico so postavili svetilko, ki je gorela v različnih barvah in barvnih kombinacijah. Pri eni barvi so vedno dobili sladkano vodo, pri drugi pa navadno.

A lamp was placed above each feeder, shining in different colours and colour combinations. They always got sweetened water for one colour and plain for the other.

Hranilnice so nenehno premikali in poskrbeli, da kolibriji niso mogli sladke vode zavohati. Tako so dokazali, da so se odločili le na podlagi razlike v barvi svetilke nad hranilnico.

The feeders were constantly moved and it was made sure that the hummingbirds could not smell the sweet water. They thus proved that they [the birds] chose only on the basis of the difference in the colour of the lamp above the feeder

»Mi nismo videli razlike med svetilko zelene in svetilko ultravijolično zelene barve, kolibriji pa so se vedno vračali k tisti s sladkano vodo,« pojasnjuje doktorski študent Harold Eyster.

“We didn’t see a difference between a green lamp and an ultraviolet green lamp, and hummingbirds always went back to the one with the sweetened water,” explains doctoral student Harold Eyster.

Poleg ptic ultravijolično svetlobo vidijo številne vrste plazilcev, rib in žuželk. Nekatere živali pa vidijo manj barv od nas. Psi in mačke imajo le dve vrsti čepkov, a bolje od nas vidijo ponoči.

In addition to birds, many species of reptiles, fish, and insects see ultraviolet light. Some animals, however, see fewer colours than we do. Dogs and cats have only two types of cones, but they see better than us at night.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

02 Jul 2020, 19:59 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Fuj, meduza! Pa ni čisto tako

Ugh, jellyfish! Well, it's not quite like that

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Najbrž poznaš ta občutek, nemara te celo skrbi, da se mu v prihajajočih počitniških dneh ne bo mogoče izogniti.

You probably know this feeling, maybe you’re even worried that it won’t be avoided in the coming holidays.

To je tisti občutek, ko med brezskrbnim plavanjem v morju ob nogi začutiš nekaj sluzastega. Fuj! Meduza! Stik je res neprijeten, čeprav večina meduz ne opeče kože in ni nevarna.

It’s that feeling when you’re swimming without a care in the sea and feel something slimy with your foot. Ugh! Jellyfish! Touching one is really uncomfortable, although most jellyfish do not sting the skin and are not dangerous.

Meduzam delamo krivico. Njihova vloga v ekosistemu oceanov je izredno pomembna.

We do jellyfish an injustice. Their role in the ocean ecosystem is extremely important.

Meduze so izjemno raznolike. Znanstveniki predvidevajo, da je v oceanih vsaj tristo tisoč vrst meduz, ki jih še ne poznamo.

Jellyfish are extremely diverse. Scientists estimate that there are at least three hundred thousand species of jellyfish in the oceans that we do not yet know.

Veliko jih živi zelo globoko in številne imajo sposobnost bioluminiscence. To pomeni, da se lahko v čisti temi globokomorja svetijo v različnih barvah.

Many live very deep and many have the ability of bioluminescence. This means that in the pure darkness of the deep sea they can glow in different colours.

Pri meduzah znanstveniki iščejo tudi odgovor na skrivnost nesmrtnosti. Meduza z latinskim imenom Turritopsis dohrnii je namreč edini znani organizem, ki lahko čas prevrti nazaj in se iz odrasle živali prelevi v fazo polipa.

In jellyfish, scientists are also looking for an answer to the secret of immortality. The jellyfish with the Latin name Turritopsis dohrnii is the only known organism that can turn back time and transform from an adult animal into a polyp phase.

To je podobno, kot če bi se metulj lahko spremenil nazaj v gosenico. Proces pomladitve se lahko odvija v neskončnost, zato je ta vrsta praktično nesmrtna.

This is similar to if a butterfly could turn back into a caterpillar. The process of rejuvenation can take place indefinitely, so this species is virtually immortal.

Nekaterim živalim meduze nudijo zatočišče in varnost, za druge so hrana.

For some animals, jellyfish offer shelter and security, for others they are food.

Pravzaprav je skoraj vse življenje v oceanih odvisno od njih, tudi mi.

In fact, almost all life in the oceans depends on them, so do we.

Glede na raznolike ekosistemske storitve, ki jih nudijo, bi jim lahko rekli tudi lebdeči gozd oceanov. V tem gozdu domuje množica živih bitij, ki brez meduz ne bi mogla preživeti.

Given the diverse ecosystem services they offer, they could also be called a floating forest of the oceans. This forest is home to a multitude of living creatures that would not be able to survive without jellyfish.

Ali veš, da so ponekod meduze celo hrana za ljudi?

Do you know that in some places jellyfish are even food for humans?

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

25 Jun 2020, 14:18 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Utrinki z mej za boljši svet

Moments from the borders for a better world

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner & G Translate

Vsako minuto 20 ljudi zapusti dom, da bi ubežali vojni ali nasilju.

Every minute, 20 people leave home to escape war or violence.

Ob 20. juniju, svetovnem dnevu beguncev, v Organizaciji združenih narodov pravijo, da vsako dejanje šteje.

On June 20, World Refugee Day, the United Nations says every action counts.

Epidemija novega koronavirusa in protirasistični protesti so pokazali, da si moramo prizadevati za bolj vključujoč in enakopraven svet. Prav vsak lahko pomaga, da bomo skupaj bolje in lepše živeli.

The new coronavirus epidemic and anti-racist protests have shown that we must strive for a more inclusive and equal world. Everyone can help us together have better and more beautiful lives.

V Sloveniji bo eden od dogodkov ob svetovnem dnevu beguncev okrogla miza o migracijskih tokovih na balkanski poti, ki jo pripravljajo v Inštitutu ISCOMET iz Maribora v okviru projekta Snapshots from the Borders.

In Slovenia, one of the events on the occasion of World Refugee Day will be a roundtable on migration flows on the Balkan route, which is being prepared at the ISCOMET Institute in Maribor as part of the Snapshots from the Borders project.

V mednarodnem projektu sodeluje več kot 30 lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe iz 13 držav članic Evropske unije.

Taking part in the international project are more than 30 local communities and civil society organizations from 13 European Union member states

»Projekt je nastal na pobudo mesta Lampedusa v Italiji, tudi kot spomin na tragičen dogodek, ko je v prevrnjeni ladji, polni beguncev, 3. oktobra 2013, pred otokom umrlo več kot 360 ljudi,« pojasnjuje Franc Mlinar iz inštituta. Iz Slovenije pri projektu sodelujeta še Mestna občina Maribor in občina Črnomelj.

"The project was initiated by the city of Lampedusa in Italy, also in memory of the tragic event when more than 360 people died in front of the island in an overturned ship full of refugees on October 3, 2013," explains Franc Mlinar from the institute. The Municipality of Maribor and the Municipality of Črnomelj are also participating in the project from Slovenia.

S projektom želijo seznaniti javnost s stanjem na področju migracij in prispevati k odpravljanju strahov in predsodkov.

With the project, they want to inform the public about the situation in the field of migration and contribute to overcoming fears and prejudices.

»Sedaj migracije prikazujejo javnosti kot problem, ki ogroža varnost Slovenije. Zdi se, da so se ustavne in mednarodne obveznosti Slovenije pa tudi njene potrebe po delovni sili skrčile na fizično varovanje meje z ograjami ter s policijskimi in vojaškimi enotami ter na vračanje beguncev in migrantov na Hrvaško oziroma v Bosno in Hercegovino.«

"Migration is now portrayed to the public as a problem that threatens Slovenia's security. It seems that Slovenia's constitutional and international obligations, as well as its labour needs, have shrunk to the physical protection of the border with fences and police and military units, and to the return of refugees and migrants to Croatia and Bosnia and Herzegovina. "

S projektom želijo prispevati k oblikovanju sistema vključevanja tujcev v družbo, predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja, prispevati k oblikovanju stališč Slovenije do tega vprašanja v okviru EU in oblikovati mrežo evropskih obmejnih mest za izmenjavo izkušenj pri urejanju migracij in pri integraciji tujcev v lokalno okolje.

The project aims to contribute to the formation of a system of integration of foreigners into society, especially in the field of education and employment, to contribute to the formation of Slovenia's positions on this issue within the EU, and create a network of European border posts for exchanging experiences in migration and the integration of foreigners.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

22 Jun 2020, 20:02 PM

I use my “professional” Twitter account for three things: occasional reposts of TSN stories, a moshpit for engaging with Brexiteers, and a way to learn Slovenian 280 characters at a time. With regard to the latter I follow local names and dig down into the tweets and replies, hitting Google Translate when needed and saving the texts for printing and study at leisure. It’s a lot of fun, and I like to think I’m progressing, but one person who certainly is Julia Borden, the woman behind the excellent Živjo Luka! account, which documents – a word or phrase at a time – her quest to master the language. Her joy of discovery is beautiful and inspiring, and intrigued by her tweets I sent along some questions to learn more, and she kindly replied…

Who are you?

My name is Julia Borden. I’m from California and currently live here. I’m a PhD student and avid Slovene learner.

Why the interest in learning Slovenian?

My partner is Slovenian, and even though he speaks English fluently, I’m trying to learn to better communicate with him and his family. The language is really difficult to master, and I’m often frustrated with the grammar. But it’s also interesting linguistically, and I find it to be quite poetic!

I started the account because I wanted to capture everything I was learning and discovering. My partner and I both love basketball and Luka Dončić, and this was around the time that Luka was really becoming a sensation on the Mavs, so I thought it would be fun to base the account on my desire to talk to him one day in his native language. It’s maybe not the full reason I started the account, but it would still be amazing to say “Živjo!” to Luka!

What other languages do you speak, and how difficult do you think Slovenian is?

I’m a native English speaker, and a proficient Spanish speaker. Slovene is my first Slavic language, and man is it tough! The trickiest part is trying to learn the six declination cases, since we don’t have this in English.

When did you start learning Slovenian?

I started taking an online class through the Slovenian Union of America once a week about a year ago, though it ended in May.

What methods do you use, and why do they appeal to you?

Unfortunately, since not many people speak Slovene outside of Slovenia, there aren’t many easily accessible ways to learn such as through Duolingo, Rosetta Stone, or even university classes. I have 1,2,3 Gremo, and the class worked with the textbook Slovenska Beseda v Živo. Having a class and learning with other people helps a lot, since I’m not living in Slovenia, which would be the best way to learn! I also learn quite a bit through brainstorming ideas for Živjo Luka.

Do you plan on visiting Slovenia?

I’ve been to Slovenia a couple of times, and I was planning to go again this June, but the coronavirus prevented that from happening.

What are some of the words, phrases that you find most interesting?

I absolutely love the unique idioms and phrases that Slovene has! Like “pojdite v gosjem redu”, “to imam v malem prstu”, and especially “tristo kosmatih medvedov”. 

How are you enjoying Twitter?

I’ve received some really great comments from people on Twitter, pointing out nuances of the language I hadn’t noticed or thought about. It’s been a great way to learn that takes me beyond the pages of a textbook.

With the introduction over, and a few examples shown in this story, it’s time for you to head over to Twitter and follow Živjo Luka!. But also click here to check out all our stories on learning Slovenian.

Luka_twitter_banner copy.png

17 Jun 2020, 15:58 PM

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Za dinozavre je bil usoden kot, pod katerim je asteroid treščil na Zemljo

For the dinosaurs, the angle at which the asteroid crashed to Earth was fatal

Written by Urša Adamič, translated by JL Flanner & G Translate

Številni raziskovalci se sprašujejo, zakaj so izumrli dinozavri.

Many researchers wonder why dinosaurs became extinct.

Vedo, da se je to zgodilo pred petinšestdesetimi milijoni let zaradi globalne zime, ki je nastala zaradi padca kometa ali asteroida.

They know that this happened sixty-five million years ago due to a global winter caused by the fall of a comet or asteroid.

V nedavno objavljeni raziskavi pa so raziskovalci s pomočjo računalniške simulacije pokazali, da razlog za izumrtje ni bil sam trk, ampak predvsem kot, pod katerim je asteroid treščil na Zemljo. Ta je znašal približno 60 stopinj.

In a recently published study, however, researchers used a computer simulation to show that the cause of the extinction was not the collision itself, but primarily the angle at which the asteroid crashed into Earth. This was about 60 degrees.

»Dinozavri so imeli smolo, da jih je doletel najbolj črn scenarij. Asteroid je na Zemljo priletel pod najbolj smrtonosnim kotom. Tako je nastalo največ plinov, to pa je sprožilo zaporedje dogodkov, ki so vodili do njihovega izumrtja,« je pojasnil vodja raziskave Gareth Collins iz Imperial College of London.

“The dinosaurs were unlucky to be hit by the worst scenario. The asteroid landed on Earth at the most deadly angle. This created the most gases, which triggered a series of events that led to their extinction,” explained study leader Gareth Collins of the Imperial College of London.

Ogromna količina žvepla, ki se je sprostila, je prekrila Sonce. Tedaj je poleg dinozavrov izumrlo 75 odstotkov vseh živečih vrst.

A huge amount of sulphur was released that covered the Sun. At that time, in addition to dinosaurs, 75 percent of all living species became extinct.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Page 11 of 27

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.