Slovene-English Dual Text: Rolkanje je Prijetno in Zabavno

By , 16 Apr 2018, 14:32 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Rolkanje je Prijetno in Zabavno Screenshot from the first YouTube clip

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

April 16, 2018

Rolkanje je Prijetno in Sabavno

Skateboarding is Pleasant and Fun

By  Nastja Stropnik Naveršnik, translated by JL Flanner

Vse toplejši in daljši dnevi vabijo v naravo, v park in na otroško igrišče. Domača naloga je narejena, za prihajajoči test ste se že vse naučili. Kaj boste počeli popoldne?

All warmer and longer days invite you to enjoy nature, the park and playground. Homework is done, and you have already learned everything about the upcoming test. What will you do in the afternoon?

Morda je čas, da poiščete rolko, z nje obrišete prah, ki se je nabral čez zimo, in se odpravite ven.

It may be time to look for a skateboard, wipe off the dust that has built up over the winter, and go outside.

Rolkanje je super. Je zelo zabaven in sproščujoč šport in lahko je celo malo adrenalinski. Hkrati je to odlična oblika preživljanja prostega časa na svežem zraku in zabave s prijatelji.

Skateboarding is great. It is a very entertaining and relaxing sport, and can even give you a little adrenaline rush. At the same time, this is a great way of spending your leisure in the fresh air and having fun with friends.

Prvi so rolko vozili Američani. Poleti so surfali na valovih, ko pa ni bilo valov, so hoteli surfati po kopnem. Tako se je razvilo rolkanje oziroma surfanje po pločnikih.

The first skateboards were used by Americans. In the summer they surfed on the waves, but when there were no waves, they wanted to surf the land. Skating or surfing along the sidewalks thus developed.

Rolkarji so kasneje začeli uporabljati suhe rečne jarke in prazne bazene. Sčasoma pa so nastali poligoni za rolkanje oziroma skejtparki, kjer je veliko objektov oziroma ver, ki omogočajo boljše trike in višje skoke v zrak.

Skaters later began to use dry concrete river channels and empty swimming pools. Eventually skateparks were created, where there are many objects or obstacles that allow better tricks and higher jumps into the air.

Pravila na rolki:

Rules for skateboarding:

– uporabljaj zaščitno opremo,

– use protective equipment,

hitrost prilagodi svojim sposobnostim,

– adjust your speed to your abilities,

– ko rolkaš, ne telefoniraj,

– don’t use a telephone when skating,

­– med rolkanjem ne poslušaj glasbe, saj ne slišiš, kaj se dogaja okoli tebe,

– don’t wear headphones when skating, or you won’t hear what’s happening around you,

– vedno preveri, kje je rolkanje dovoljeno; v parkih je navadno prepovedano.

­– always check where skateboarding is allowed; in parks it is usually forbidden.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.