Slovene-English Dual Text: Referendum Ni Uspel

By , 01 Oct 2017, 13:53 PM How to Slovenia
Divača train station Divača train station Nils Öberg, Wikimedia

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation

Referendum ni uspel, gradnja drugega tira se bo kmalu začela
Written by Dr. Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Ko so včeraj zvečer prešteli večino glasovnic, je postalo jasno. Pobudnikom referenduma zoper zakon o gradnji drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom ni uspelo.

S tem tirom naj bi po zagotovilih stranke SMC zmanjšali gnečo tovornjakov na avtocestah in poskrbeli za čistejši zrak.

ZA zakon je glasovalo več kot petdeset odstotkov tistih, ki so prišli na volišča, PROTI pa manj.

Pobudniki referenduma bi morali, če bi želeli uspeti na referendumu, prepričati najmanj petino volilnih upravičencev, torej približno 342.000 volivcev, da glasujejo proti zakonu.

Glasovanja se je udeležilo okoli 20 odstotkov volivk in volivcev.

»Volivci so s svojo neudeležbo izrekli nezaupnico pobudnikom referenduma in s tem podporo vladi, da nadaljuje s projektom,« je po zaprtju volišč izjavil premier dr. Miro Cerar. »Današnja nizka volilna udeležba je jasen signal državljanov politiki, da si ne želijo več političnih iger z drugim tirom.«

Nekateri državljani so se jezili, da smo v Sloveniji za referendum o drugem tiru zapravili veliko denarja, kar 3,3 milijona evrov.

Toda drugi menijo, da je prav tako, saj bi to, da državljani ne smejo dati pobude za referendum, pomenilo odrekanje pravice do demokratičnega odločanja.

Gradnja drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom naj bi se po napovedih začela novembra.

The referendum failed, construction of the second track will soon begin

When they counted most of the ballots yesterday evening, it became clear. Those who called the referendum against the law on the construction of the second railroad track between Divača and Koper were unsuccessful.

According to the SMC [Stranka modernega centra, or Modern Centre Party, the party of Prime Minister Dr. Milo Cerar], this track should reduce the number of trucks on highways and thus provide cleaner air.

The law was supported by more than fifty percent of those who came to the polls, while fewer voted against it.

A successful referendum [to reject a law ratified by the National Assembly] needs at least two fifths of eligible voters to take part [with a majority voting against the law], which in this case would be about 342,000 voting against.

Approximately 20 percent of voters took part in the referendum.

"With their non-participation, the voters voiced their distrust of those who called the referendum, thus supporting the government continuing the project," stated the Prime Minister, Dr. Milo Cerar, after the polls closed. "Today's low voter turnout is a clear signal from citizens to politicians that they do not want more political games with the second track."

Some citizens were angry that Slovenia spent a lot of money on this referendum, as much as 3.3 million euros.

But others feel that if citizens were not given a referendum then this would have denied them the right to participate in democratic decision-making.

The construction of the second railroad track between Divača and Koper is expected to start in November.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.