Slovene-English Dual Text: Miki Muster Je Živel Svoje Sanje

By , 14 May 2018, 10:11 AM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Miki Muster Je Živel Svoje Sanje Cover of one of Muster's works

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

May 14, 2018

Miki Muster je živel svoje sanje, želel je, da jih živite še vi!

Miki Muster lived his dream, he wanted you to live them too!

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner

»Kot otrok sem sanjal, da bom zabaval druge. Mislim, da mi je uspelo, in tudi vam želim, da se vam vaše sanje izpolnijo …«

"As a child, I dreamed that I would entertain others. I think I did it, and I also want you to achieve your dream ... "

Majhni otroci radi sanjajo, kaj bodo, ko odrastejo. Nekateri na to kasneje pozabijo, drugi pa sanje uresničijo.

Small children like to dream about what they will be when they grow up. Some people later forget it, while others [still] dream of realizing it.

Eden takšnih je bil Miki Muster, ki je umrl pri skoraj 93 letih.

One of the latter was Miki Muster, who died aged nearly 93 years old.

Že kot otrok je bil navdušen nad risankami.

As a child he was very interested in cartoons.

Ko si je pri 13 letih ogledal film Sneguljčica in sedem palčkov, pa je začel sanjati, da bi jih tudi ustvarjal. Doma je zato risal in risal.

When he was 13 years old and saw the film Snow White and Seven Dwarfs he started dreaming of making cartoons, and was drawing and drawing at home.

Miki Muster je vedel, kaj želi početi v življenju. Na Akademiji za likovno umetnost je študiral kiparstvo, vendar se je kasneje spet bolj posvetil risanju.

Miki Muster knew what he wanted to do in life. At the Academy of Fine Arts he studied sculpture, but later he turned to drawing more.

Javnost ga je bolje spoznala, ko je začel leta 1952 v prvem slovenskem povojnem tedniku objavljati stripe.

The public got to know him better when he began publishing comics in 1952, in the first Slovenian post-war period.

Glavni junaki so bile živali s človeškimi lastnostmi. Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik so še danes slavni liki.

The main characters were animals with human qualities, and Zvitorepec, Trdonja and Lakotnik are still famous figures today.

Ustvarjal je tudi reklamne spote za televizijo. Znan je njegov Indijanček na Viki kremi, znani so njegovi zajčki iz Cikcaka. Ves ta čas je upal, da bo dobil priložnost tudi za ustvarjanje animiranih filmov.

He also created advertisements clips for television. His [character of an] Indian for Viki Krema is well-known, as are his rabbits for Cikcak. But all this time he hoped to get a chance to create animated films.

Sanje je začel živeti, ko je režiral in animiral prvi slovenski risani film Puščica. Sledila sta še filma Kurir Nejček in Zimska zgodba.

He started to live his dream when he directed and animated the first Slovene cartoon Puščica. This was followed by the films Kurir Nejček and Winter Story.

Nato je v Nemčiji sodeloval pri seriji 400 risanih filmov. Poznali so jo po vsem svetu.

He then worked on a series of 400 cartoons in Germany. These are known all over the world.

Po osamosvojitvi Slovenije se je vrnil domov in za svoje delo prejel številna priznanja, leta 2015 tudi veliko Prešernovo nagrado.

After Slovenia's independence, he returned home and received numerous awards for his work, and in 2015 he also received the biggest, the Preseren Prize.

Največja nagrada pa je bila sreča, da je živel svoje sanje. »Imam eno željo: če imate vi neizpolnjene otroške sanje, vam želim, da bi se vam izpolnile, tako kot so se moje,« je nekoč dejal.

But Muster’s greatest reward was the happiness that he lived his dream. "I have one wish: if you have unfulfilled children's dreams, I want you to achieve them, just like I did mine," he once said.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.