Slovene-English Dual Text: GDPR za Otroke

By , 28 May 2018, 18:47 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: GDPR za Otroke pixabay.com: TheDigitalArtist CC 0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

May 29, 2018

GDPR za Otroke

GDPR for Children

Written by Sonja Merljak Zdovc, translated by JL Flanner

Otroci uporabljate elektronski naslov, če ga že imate, predvsem za prijavo v aplikacije, ki jih uporabljate.

Children use an email address, if they already have one, mainly to sign into the applications they use.

Odrasli pa si na elektronske naslove pošiljajo pisma in obvestila.

Adults, however, send letters and notifications to e-mail addresses.

Mnogi odrasli so doslej dobivali tudi obvestila, ki jih niso želeli prejemati. Od danes se to ne sme več dogajati.

Until now, many adults received notifications that they did not want to receive. From today, this cannot happen anymore.

Začela je veljati Splošna uredba o varstvu podatkov, ki ji skrajšano pravijo GDPR.

The General Data Protection Regulation, abbreviated as GDPR, has entered into force.

Kaj morajo otroci vedeti o njej, smo vprašali informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik.

We asked the Information Commissioner, Mojca Prelesnik, what children need to know about this.

Ali res potrebujemo nova enotna pravila?

Do we really need new uniform rules?

Seveda, saj bodo olajšala in poenotila upravljanje z našimi podatki, ki že dolgo niso doma le v Sloveniji, ampak se prenašajo povsod po EU in v druge države.

Of course, it will facilitate and unify the management of our data, which have for a long time not only been used here in Slovenia, but also sent throughout the EU and other countries.

Samo pomislimo, kolikšno količino podatkov lahko povežemo z eno osebo in kakšna škoda bi lahko nastala, če jih ne bi ustrezno ščitili.

Just think about the amount of data that can be linked to one person, and what damage could happen if you did not adequately protect it.

Kaj so osebni podatki?

What is personal information?

To niso le naše ime, priimek ali EMŠO številka, ampak tudi podatki o zadnjem obisku kina, kjer smo označili svojo lokacijo na Instagramu, ali o številu kilometrov, ki smo jih prekolesarili in so zabeleženi v pametni uri.

This is not only our name, surname or EMŠO number, but also information about our latest trip to the cinema, where we marked our location on Instagram, or the number of kilometres we have cycled and recorded in a smart watch.

Ti podatki so za številna podjetja dragoceni, morali pa biti tudi za nas, zato z njimi ravnajmo preudarno in se spoznajmo s predpisi, ki jih ščitijo.

This data is valuable for many companies, but it’s also valuable for us, so we must use it wisely and get to know the rules that protect it.

Tisti, ki obdelujejo podatke otrok, mlajših od 16 let, bodo potrebovali privolitev staršev, da to lahko storijo.

Any company that wants to process data from children under the age of 16 will need the consent of their parents to do so.

Kaj vse to pomeni?

What does all this mean?

Imeli bomo več nadzora. Lahko bomo pogledali, katere podatke obdelujejo, zahtevali, da jih popravijo, izbrišejo ali nam omogočijo, da jih prenesemo k drugemu podjetju.

We'll have more control. We can look at what data companies process, ask it to be corrected, deleted, or be transferred to another company.

Vse te pravice pa nam bodo podjetja in ustanove morale razložiti v preprostem in razumljivem jeziku.

[As part of GDPR) all these rights have to be explained to us by companies and institutions in simple and understandable language.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.