Slovene-English Dual Text: Janja Garnbret, Športnica, Ki Se Je Vzpela Do Vrha

By , 21 Sep 2018, 16:50 PM How to Slovenia
Janja Garnbret, July 22 2018 Janja Garnbret, July 22 2018 Screenshot from YouTube

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation.  

Janja Garnbret, športnica, ki se je vzpela do vrha

Janja Garnbret, a sports woman who climbed to the top

Written by Mojca Štruc, translated by JL Flanner and G Translate

Otroci ob začetku šolskega leta izbirate krožke in dejavnosti, ki jih boste obiskovali vse leto. Nekateri se odločite za športne aktivnosti.

At the start of the school year, children choose the groups and activities that they will be part of all year. Some choose sports activities.

Običajno zato, ker v njih uživate. Malo pa tudi zato, da bi se s svojimi rezultati nekoč povzpeli do samega vrha.

Usually because they enjoy them. They are a little young to reach the top with their results.

Janja Garnbret se je kot deklica odločila, da bo trenirala plezanje, ker v steni uživa.

As a girl, Janja Garnbrett decided to do climbing because she enjoyed going on the rock walls.

Zaradi treningov je morala med odraščanjem večkrat izpustiti zabave. »A sem vedno našla nekaj časa tudi za prijatelje,« pravi 19-letna.

She spent a lot of time training when she was growing up. "But I've always found some time for my friends," says the a 19-year-old.

V športu, ki ga ima rada, se je povzpela do samega vrha.

In the sport she likes, she has climbed to the very top.

Predlani je na svetovnem prvenstvu osvojila zlato medaljo v kategoriji težavnostnega plezanja.

Two years ago she won the gold medal in the category of lead climbing at the World Championship.

Ta konec tedna pa je postala svetovna prvakinja na balvanih in v olimpijski kombinaciji ter svetovna podprvakinja v težavnostnem plezanju.

This weekend she became the world champion for bouldering, in the Olympic combination event, and a world champion in lead climbing.

Ja, na zadnjem svetovnem prvenstvu v plezanju je osvojila kar dve zlati in eno srebrno medaljo! Kaj takšnega ni še nikoli uspelo nobeni drugi plezalki na svetu!

Yes, at the last World Climbing Championship she won two gold and one silver medal! What no other climbers in the world have ever done!

»Super vesela sem, to so bile moje sanje,« je povedala Janja.

"I'm really happy, it was my dream," said Janja.

Letošnje leto je bilo zanjo naporno. Zaradi mature je izpustila kar nekaj tekem v plezanju, pestila jo je tudi poškodba rame.

This year was hard for her. As a result of her final year she missed several climbing events, and suffered damage to her shoulder.

A se ni vdala. Opravila je maturo, nato pa tudi na tekmah dokazala, da se da s trdim delom in vztrajnostjo zares povzpeti vse do vrha.

But she did not give in. She finished her schooling, and then in the events she proved that with hard work and perseverance she could really climb to the top.

Mladim športnikom svetuje, naj nikoli ne obupajo. »Seveda pa moraš rad trenirati in v tem uživati,« še pravi.

She advises young athletes to never to give up. "Of course you have to train and enjoy it," she says.

Na Gimnaziji Velenje, ki jo je obiskovala, so nanjo tako ponosni, da imajo na steni hodnika obešen njen velik plakat z napisom »Svetovna prvakinja Janja, ponosni smo nate!«

At the Gymnasium Velenje, which she visited, she felt so proud that a big poster of her hangs on the wall of the hall with the inscription "World champion Janja, we are proud of you!"

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.