Slovene-English Dual Text: Kupovanje Všečkov in Sledilcev

By , 03 Feb 2018, 13:04 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: Kupovanje Všečkov in Sledilcev Anonymous meme artist

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here, along with a translation. 

Written by Dr. Sonja Merljak Zdovc and translated by JL Flanner

Kupovanje všečkov in sledilcev za večjo priljubljenost

Buying likes and followers for greater popularity

Vam je kdaj hudo, ko vidite, da nihče ne všečka vaših objav na Instagramu? Da nihče ne pogleda vašega kulskega posnetka na Snapchatu?

Do you ever feel bad when you see that nobody likes your posts on Instagram? That nobody looks at your cool picture on Snapchat?

Zavzdihnete, ko vidite, da imajo prijatelji veliko več sledilcev?

You sigh when you see that your friends have many more followers?

In se morda odločite, da boste nekoč slavni, ker imajo slavni ogromno sledilcev.

And maybe you decide to become famous once day, because these well-known people have huge numbers of followers.

Nikar! Število všečkov nič ne pove o tem, kako dobra je fotografija, ki ste jo objavili na Instagramu, niti koliko prijateljev imate.

No! The number of likes does not say anything about how good a photo is that you posted on Instagram, or how many friends you have.

Vse več medijev namreč opozarja, kako zelo preprosto je kupiti všečke in sledilce. In ne kupujejo jih le običajni ljudje! To počnejo tudi slavni igralci, pevci in športniki. Vse le zato, da bi bili na videz še bolj priljubljeni.

An increasing number of media stories show how easy it is to buy likes and followers. And they're not just bought by ordinary people! This is done by famous actors, singers and athletes. All this just to make them seem even more popular.

like dump truck.JPG

Anonymous meme artist

Na Facebooku je kar 60 milijonov profilov lažnih, na Twitterju pa po nekaterih ocenah okoli 48 milijonov.

On Facebook, there are as many as 60 million fake profiles, and on Twitter, according to some estimates, about 48 million.

In če nekdo želi, da bi bilo njegovo sporočilo na Twitterju desettisočkrat posredovano, potrebuje za to le nekaj deset evrov.

And if someone wants his message to be retweeted tens of thousands of times, then he only needs a few tens of euros for it.

Priljubljenost na družabnih omrežjih tako ni odvisna od tega, kdo smo in kaj počnemo, ampak od tega, koliko denarja smo pripravljeni zanjo zapraviti.

Popularity on social networks does not depend on who we are and what we’re doing, but on how much money we are willing to spend on it.

Mar ni potemtakem veliko bolje, da se s prijatelji dobimo na igrišču ali dvorišču in jim povemo, kako super so?

As such, is it not much better to be with friends in a playground or yard and tell them how cool they are?

Read more stories and improve your Slovene at Časoris.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.