Slovene-English Dual Text: V Soboto se Zaprejo Trgovski Centri, v Ponedeljek Vrtci

By , 25 Oct 2020, 20:18 PM How to Slovenia
Slovene-English Dual Text: V Soboto se Zaprejo Trgovski Centri, v Ponedeljek Vrtci Olgierd Rudak CC-by-2.0

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

V soboto se zaprejo trgovski centri, v ponedeljek vrtci

Shopping malls close on Saturday, kindergartens on Monday

Written by Romana Dobnikar Šeruga, translated by JL Flanner & G Translate

Vlada uvaja nove ukrepe za zaustavitev širjenja novega koronavirusa. Od sobote dalje bodo med drugim zaprti trgovski centri, v ponedeljek bodo ostali zaprti tudi vrtci. V javnem potniškem prometu bo vozila le še tretjina avtobusov.

The government is introducing new measures to stop the spread of the new coronavirus. From Saturday onwards, shopping centres will be closed, and kindergartens will be closed on Monday. With regard to public transport, only a third of the buses will be running.

»Ta teden bo izjemnega pomena, da širjenje epidemije zajezimo,« je na popoldanski tiskovni konferenci dejal predsednik vlade Janez Janša.

"This week will be extremely important to curb the spread of the epidemic," said Prime Minister Janez Janša at an afternoon press conference.

Zaprti bodo tudi dijaški in študentski domovi, razen za tiste dijake oziroma študente, ki nimajo drugih možnosti bivanja.

Dormitories will also be closed, except for those pupils or students who have no other accommodation options.

Naslednji teden se zaprejo tudi vrtci, z izjemo za otroke staršev, ki delajo in ne morejo zagotoviti varstva za otroke.

Kindergartens will also close next week, with the exception of for those children whose parents work and are unable to provide childcare.

Od danes dalje je celotno območje Slovenije rdeče, saj je bila tudi obalno-notranjska regija razglašena za rdeče območje. Gibanje med regijami je prepovedano, gibanje med občinami pa je še dovoljeno.

As of today, the entire area of ​​Slovenia is red, as the Coastal-Notranjska region has also been declared a red area. Movement between regions is prohibited, but movement between municipalities is still allowed.

Odloki, ki bodo začeli veljati v soboto, bodo sprejeti za teden dni. Vlada bo na seji prihodnji četrtek odločala, kako naprej.

The decrees, which take effect on Saturday, will be last for a week. The government will decide at a session next Thursday how to proceed.

Šele konec prihodnjega tedna bo znano, kako bo potekalo šolanje po koncu počitnic.

It will not be known until the end of next week how schooling will take place after the holidays.

Število okuženih z novim koronavirusom še vedno raste, in vse več obolelih za covidom-19 potrebuje bolnišnično oskrbo. Okuženih je tudi vse več zdravstvenih delavcev – samo v UKC Ljubljana več kot sto. Po oceni strokovnjakov je aktivno okuženih od 15.000 do 20.000 ljudi.

The number of people infected with the new coronavirus is still growing, and more and more people suffering from covid-19 need hospital care. More and more health workers are also infected - more than a hundred in the University Medical Center Ljubljana alone. According to experts, between 15,000 and 20,000 people are actively infected.

 Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.