Slovene-English Dual Text: Janja Garnbret Splezala Do Zlate Olimpijske Medalje

By , 09 Aug 2021, 12:46 PM How to Slovenia
Janja gets the gold Janja gets the gold Screenshot

Share this:

Časoris is an online newspaper aimed at children. Each week we’ll take an article and post it here as a Slovene-English dual text.

Janja Garnbret splezala do zlate olimpijske medalje

Janja Garnbret climbed to the Olympic gold medal

Written by Sabina Lavrič translated by JL Flanner & G Translate

Ko je bila majhna, je Janja Garnbret rada plezala po drevesih, vratih in omarah. Starši so jo vpisali v plezalni klub, kjer se je srečala s pravo steno in oprimki.

When she was little, Janja Garnbret loved to climb trees, doors and closets. Her parents enrolled her in a climbing club, where she encountered a real wall and grips.

Kmalu je postala tako dobra, da je začela tekmovati. Danes je Janja šestkratna svetovna in po novem tudi olimpijska prvakinja v športnem plezanju!

She soon became so good that she started competing. Today, Janja is a six-time world and now also an Olympic champion in sport climbing!

Plezalke so se v finalu tako kot v sredo v kvalifikacijah, ki jih je dobila prav Janja, merile v treh disciplinah. Najprej v hitrostnem plezanju, nato na balvanih in za konec še v težavnostnem plezanju.

In the finals, as on Wednesday in the qualifications, which were won by Janja, the climbers competed in three disciplines. First in speed climbing, then on bouldering and finally in lead climbing.

Kot peta najhitrejša je z novim državnim rekordom preplezala 15-metrsko steno. Na balvanih, kjer se pleza brez vrvi, Janja je edina med osmimi tekmovalkami dvakrat dosegla vrh. Nato je s plezalnim pasom, vrvjo in vrečko magnezija priplezala najvišje še v težavnostnem plezanju.

As the fifth fastest, she climbed a 15-meter wall with a new national record. On the boulders, where she climbs without a rope, Janja was the only one of the eight competitors to reach the top twice. Then, with a climbing harness, rope and a bag of chalk, she climbed the highest in lead climbing.

V dneh pred tekmo je bila zelo nervozna, ker so vsi rekli, da bo dobila zlato medaljo.

In the days before the match, she was very nervous, because everyone said she would get a gold medal.

»Ne znam povedati, kako mi je odleglo. Težko je bilo ostati zbran v vseh treh disciplinah. Posrečilo se mi je v hitrosti, zbrana sem ostala v balvanih, na koncu sem odplezala najbolje kot znam. Ne vem, kako sem zmogla, ampak mi je uspelo,« je povedala po osvojitvi olimpijskega zlata.

“I can’t tell you how relieved I was. It was hard to stay focused in all three disciplines. I was lucky in the speed, I stayed collected in the boulders, in the end I climbed the best I know how. I don't know how I managed, but I succeeded, "she said after winning the Olympic gold.

Janja bo v zgodovino olimpijskih iger za vedno zapisana kot prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju, saj tega športa doslej na olimpijskih igrah ni bilo.

Janja will forever go down in the history of the Olympic Games as the first Olympic champion in sport climbing, as this sport has not been at the Olympic Games before.

To je bila peta medalja za Slovenijo na teh olimpijskih igrah, tretja zlata.

This was the fifth medal for Slovenia at these Olympic Games, the third gold.

Read more stories and improve your Slovene at Časoris, while all our dual texts can be found here.

Photo galleries and videos

This websie uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.